Wildlife Consulting to firma prowadząca badania przyrodnicze.

Wykonujemy ekspertyzy, inwentaryzacje i waloryzacje przyrodnicze. Opracowujemy wydawnictwa oraz dokumentację fotograficzną.

Monitoring

Monitoring przyrodniczy nietoperzy i ptaków dla farm wiatrowych: screening oraz monitoring przedinwestycyjny i poinwestycyjny.

Inwentaryzacja

Inwentaryzacje przyrodnicze oraz monitoring gatunków i siedlisk, ze szczególnym uwzględnieniem ssaków.

Szkolenia

Szkolenia z zakresu metodyki badań przyrodniczych oraz rozwiązań minimalizujących wpływ infrastruktury na środowisko przyrodnicze.

Fotografia

Fotografia przyrodnicza oraz opracowanie tekstów wydawnictw przyrodniczych.

  • Nadzór przyrodniczy dla inwestycji

    Firma Wildlife Consulting wykonała na zlecenie Gminy Brenna nadzór przyrodniczy dla inwestycji obserwatorium nietoperzy w Gimnazjum w Brennej.

    Ekspertyza dla obserwatorium nietoperzy w Brennej Na zlecenie Gminy Brenna firma Wildlife Consulting przeprowadziła roczny monitoring nietoperzy na potrzeby wykonania Obserwatorium Nietoperzy w Gimnazjum w Brennej.

Zespół

Wildlife Consulting zatrudnia specjalistów z różnych dziedzin w zależności od wymagań poszczególnych projektów. Współpracujemy z naukowcami z najlepszych placówek naukowych. Koordynacją prac zajmuje się:

Dr inż. Robert W. Mysłajekwłaściciel firmy

Studiował na Wydziale Leśnym Akademii Rolniczej w Krakowie oraz na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doktorat z nauk biologicznych obronił w Instytucie Ochrony Przyrody PAN w Krakowie. Szkolił się na stypendiach i podczas wizyt studyjnych w USA, Kanadzie, Francji i Niemczech. Jest adiunktem naukowym w Instytucie Genetyki i Biotechnologii na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w ekologii, genetyce i ochronie ssaków.

Jest autorem szeregu publikacji naukowych, w tym dotyczących korytarzy ekologicznych oraz rozwiązań minimalizujących wpływ inwestycji na zwierzęta. m.in. książki „Zwierzęta a drogi. Metody ograniczania negatywnego wpływu dróg na populacje dzikich zwierząt” wydanej przez Zakład Badania Ssaków PAN. Członek Regionalnej Rady Ochrony Przyrody przy Regionalnym Dyrektorze Ochrony Środowiska w Katowicach oraz Rady Naukowo-Społecznej „Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Beskidu Śląskiego”.

Dr inż. Robert W. Mysłajek

+48 788 79 53 53
info@wildlifeconsulting.pl

Twardorzeczka 229, 34-324 Lipowa